ДП ДНТЦ ЯРБ 

Киев

Сферы деятельности

Образовательные учреждения

Я хочу тут работать
×

ДП ДНТЦ ЯРБ 

Рішення про створення Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) в системі Держатомнагляду України, який на той час виконував функції органу державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 52 від 3 лютого 1992 року. ДНТЦ ЯРБ розпочав свою діяльність 19 березня 1992 року після державної реєстрації в органах місцевої виконавчої влади.

Згідно із Розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 року N 354-р ДНТЦ ЯРБ підпорядкований Держатомрегулюванню України.

Передумовами створення ДНТЦ ЯРБ стали: наявність в Україні ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, установок з поводження з радіоактивними відходами; необхідність розвитку і вдосконалення національного ядерного законодавства та нормативної бази регулювання безпеки з урахуванням державного устрою, політики регулювання та міжнародної практики; потреба в сучасних методах і засобах аналізу для проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки; різноманітність і складність науково-технічних проблем, які виникають у регуляторній діяльності.

ДНТЦ ЯРБ є державним підприємством, заснованим на державній власності, має статус юридичної особи, веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням та логотип.

Науково-технічна діяльність ДНТЦ ЯРБ здійснюється за завданням Держатомрегулювання України та спрямована на удосконалення нормативної бази, виконання державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, проведення дослідницьких робіт за напрямками діяльності центру.

З метою налагодження активного наукового співробітництва організацій Національної академії наук України та Держатомрегулювання України, створення умов для посилення ефективності та подальшого розвитку науково-технічного потенціалу ДНТЦ ЯРБ, спільним наказом Держатомрегулювання України та Національної академії наук України від 25.11.08 № 612/192 було надано ДНТЦ ЯРБ статус подвійного підпорядкування, а саме – Держатомрегулювання України здійснює щодо ДНТЦ ЯРБ передбачені законодавством функції з управління державним майном, яке закріплене за ДНТЦ ЯРБ на правах господарського відання, а Національна академія наук України (НАН України) здійснює науково-методичне керівництво діяльністю ДНТЦ ЯРБ. За науковою спрямованістю діяльності ДНТЦ ЯРБ введено до складу Відділення ядерної фізики і енергетики НАН України.

З нагоди 20-ї річниці ДНТЦ ЯРБ, у 2012 році підготовлено до друку й випущено видання, присвячене історії підприємства від часів створення, де розповідається про етапи його становлення та розвитку, а також висвітлено результати роботи структурних підрозділів ДНТЦ ЯРБ.